national event off.fw

Follow us also on:

Facebook   Linkedin


Private Area

 

jonnasen large

IN MEMORY OF DAVID JONASSEN

 ...the giant of constructivism "Not only did the SCENE project and partners benefit from his renowned expertise in PBL, but also from his tireless effort to make an impact in the worldwide educational context"

 

Beklenen Sonuçlar

Expected results

 

Problem Tabanlı Öğrenme yönteminin öğretim ve mesleki eğitim sistemine nüfuz ettirilmesi için "SCENE PBL çalışma ortamının" uyarlanma sürecinin desteklenmesine yönelik projenin temel hedefine erişmek amacıyla, SCENE projesinin beklenen sonuçları şunlardır:

  • PBL yönteminin uygulanması ve senaryoların üretilmesi için çevrimiçi bir çözüm aracı olan "SCENE PBL çalışma ortamının" üretilmesi;
  • Kullanılır deneyimlerin ele alınması ve PBL yöntemi üzerine geliştirilen kuramsal kursun Avrupa düzeyinde en az 48 öğretmen, 48 eğitmen ve 48 müdür/okul yöneticisine sağlanması;
  • PBL yönteminin, Avrupa öğretim ve mesleki eğitim sistemindeki öğretmenler, eğitmenler ve müdürler/okul yöneticileri arasında bir öğretim yöntemi olarak kullanılmasının özendirilmesi.

 

Temel Çalışma Planları sonucunda projenin elde edeceği çıktılar/ürünler şunlardır:

  • Eğitsel Tasarı El Kitabı (yöntem)
  • İdari Proje (teknoloji)
  • Kurs Müfredatı (kurs içeriği: hem uygulamalı hem kuramsal)
  • SCENE PBL çalışma ortamı ve bu ortamın bünyesindeki:

  1. E-öğrenme platformu

  2. PBL çok dilli bilgi havuzu

  3. Sanal Kolaylaştırıcı