national event off.fw

Follow us also on:

Facebook   Linkedin


Private Area

 

jonnasen large

IN MEMORY OF DAVID JONASSEN

 ...the giant of constructivism "Not only did the SCENE project and partners benefit from his renowned expertise in PBL, but also from his tireless effort to make an impact in the worldwide educational context"

 

Faaliyetler

Faaliyetler

 

SCENE projesinin Çalışma Planı proje amaçlarına ulaşmak için temel ve alt faaliyetleri içermektedir. Proje amaçlarıyla doğrudan ilintili temel faaliyetler aşağıda belirtildiği gibi Çalışma Paketleri halinde tanımlanmıştır:

  • SCENE PBL ÇALIŞMA ORTAMININ TASARLANMASI: Bir BİT öğrenme çözümü aracı olan ve öğretmenleri, eğitmenleri ve müdürleri/okul idarecilerini Problem Tabanlı Öğrenme (PBL) yaklaşımı üzerine yoğunlaşmış profesyonel becerileri edinmelerinde destekleyen ve onlara olanak sağlanan "SCENE PBL çalışma ortamının" tasarlanması;
  • SCENE KURSU İÇERİĞİNİN OLUŞTURULMASI: SCENE e-kursu için uygulamalı dersler ve Öğrenme Araçlarının geliştirilmesi (kurs içeriğinin geliştirilmesi);
  • SCENE ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI: e-öğrenme ortamı, bir PBL veri havuzu ve Zeka Ajansı Teknolojisi (IA) aracılığıyla (teknolojik gelişim) oluşturulan keskin uçlu çevrimiçi çalışma ortamının geliştirilmesi;
  • DENEYLEME: çevrimiçi "SCENE PBL çalışma ortamının" şu adımları takip ederek test edilmesi:

1. Her hedef kitlenin belirli çalışma alanlarına göre senaryoları uygulayarak tümevarımsal bir yöntem aracılığıyla PBL eğitim yönteminin öğretmenlere, eğitmenlere ve müdürlere/okul idarecilerine aktarılması (uygulama); daha sonra da PBL yönteminin kuramsal başlıkları üzerine oluşturulan çevrimiçi kurstan faydalanma (kuram);

2. Bir araç olarak öğretmenlere, eğitmenlere ve müdürlere/okul idarecilerine her bir çalışma alanı/problem için uygun senaryoları oluşturma konusunda rehberlik etmeyi amaçlayan "Sanal Kolaylaştırıcının" test edilmesi.

 

Proje çıktılarının görünürleştirilmesi ve kullanıma sunulması kadar süreçlerin ve ürünlerin kalitesini teminat altına almak için elzem olan Çapraz Faaliyetler de aşağıda belirtildiği gibi Çalışma Paketleri halinde tanımlanmıştır:

  • YÖNETİM: Projenin tüm faaliyetlerinin yönetimsel ve idari bakış açısıyla belirlenen hedeflere ve sonuçlara erişmek için tüm proje süresince denetim ve koordinasyonunun sağlanması;
  • KALİTE VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ: Projenin hem "süreci" hem de "ürünleri" için yüksek nitelik seviyesini temin etmek amacıyla proje süresince sürekli/devamlı bir değerlendirme sürecinin (değerlendirme, izleme, sürdürme ve ilerleme) sağlanması;
  • YAYGINLAŞTIRMA: Proje çıktılarının/ürünlerinin başkalarına, özellikle de hedef kitlelere ve bu çıktıları kullanabilecek kilit aktörlere, görünür kılmak amacıyla, hem yaygınlaştırma hem de yararına kullanma faaliyetlerine odaklı, her bir iletişim aracıyla farklı türde nihai kullanıcılar ve paydaşların hedef alındığı kıymetlendirme planının tasarlanması ve uygulanması
  • YARARINA KULLANMA: SCENE projesinin başarılı sonuçlarının düzenlenmiş yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa sistemlerindeki uygun karar vericilere aktarılması (orta yol) ve bireysel nihai kullanıcıların SCENE çıktılarını kendilerine uyarlamaları ve/veya uygulamaları ve "başkalarına da iletmeleri" konusunda ikna etmek (Çarpan etkisi).