national event off.fw

Follow us also on:

Facebook   Linkedin


Private Area

 

jonnasen large

IN MEMORY OF DAVID JONASSEN

 ...the giant of constructivism "Not only did the SCENE project and partners benefit from his renowned expertise in PBL, but also from his tireless effort to make an impact in the worldwide educational context"

 

Activităţi

Activităţi

 

Planul de lucru al Proiectului SCENE include activităţi de baza şi transversale pentru atingerea obiectivelor SCENE. Activităţile de baza, direct legate de obiectivele proiectului, sunt specificate în pachete de lucru, dupa cum urmează:

 

  • PROIECTAREA MEDIULUI DE LUCRU PENTRU ÎNVATAREA BAZATA PE PROBLEMĂ (PBL): proiectarea "mediului de lucru PBL", care este o soluţie de învăţare în domeniul TIC care  permite şi sprijină cadrele didactice, formatorii, directorii/ managerii şcolari pentru a dobandi si transfera competenţele profesionale axate pe metoda de învăţare bazată pe problemă  (PBL) (proiectare metodologică/tehnologică);
  • REALIZAREA SUPORTULUI CURSULUI: dezvoltarea de scenarii pentru sesiunile practice, precum şi obiectele de învăţare (material didactic) pentru cursul SCENE( dezvoltarea conţinutului cursului);
  • REALIZAREA MEDIULUI DE LUCRU: dezvoltarea unui mediu de lucru on-line, constituit de către platforma e-learning, Depozit PBL şi Facilitatorul Virtual bazat pe o  tehnologie inteligentă (IA) (dezvoltare tehnologică);
  • EXPERIMENTAREA: testarea  on line a"mediului de lucru PBL", prin următoarele etape: 1) furnizarea metodei de formare PBL  pentru profesori, formatori, directori / manageri şcolari prin metoda inductivă, prin practicarea de scenarii în funcţie de fiecare disciplină specifică grupului ţintă (practică) şi apoi beneficiază de cursul on line pe teme teoretice privind metoda PBL (teorie), 2) testarea "Facilitatorului Virtual", ca instrument, care are ca scop ghidarea profesorilor, formatorilor, directorilor / managerilor şcolari pentru a construi scenarii adecvate pentru fiecare disciplină / problemă.

 

Activităţile transversale, esenţiale în asigurarea procesului şi produselor, precum şi promovarea şi exploatarea rezultatelor, sunt specificate în pachete de lucru, dupa cum urmează:

  • MANAGEMENT: asigurând supravegherea şi coordonarea activităţilor generale de proiect  din punct de vedere managerial şi administrativ pe durata întregului proiect, cu scopul de a atinge obiectivele definite, rezultatele;
  • PROCESUL DE CALITATE ŞI EVALUARE: garantarea un proces  continuu de evaluare (evaluare, monitorizare, menţinere şi îmbunătăţire), pe durata întregului proiect, cu scopul de a asigura o  înaltă calitate, atât "procesului", cât şi "produselor" proiectului;
  • DISEMINARE: proiectarea şi realizarea planului de valorizare (axat pe atât de diseminare cât şi pe exploatare), în care fiecare instrument de comunicare care abordează diferite tipuri de utilizatori finali şi părţi interesate potenţiale cu scopul de a face vizibile pentru ceilalţi rezultatele / produsele proiectului, în special pentru grupurile ţintă şi actorii-cheie, care pot implementa utilizarea acestuia;
  • EXPLOATARE: transferarea rezultatelor de succes ale proiectului SCENE  factorilor de decizie corespunzători din sistemele reglementate local, regional, naţional sau european (mainstreaming) şi convingerea  utilizatorilor finali individuali să adopte şi / sau să aplice rezultatele proiectului SCENE  şi de a-l multiplica.