national event off.fw

Follow us also on:

Facebook   Linkedin


Private Area

 

jonnasen large

IN MEMORY OF DAVID JONASSEN

 ...the giant of constructivism "Not only did the SCENE project and partners benefit from his renowned expertise in PBL, but also from his tireless effort to make an impact in the worldwide educational context"

 

Proiectul

Proiectul

 

Învatarea bazată pe problemă (PBL) este, probabil,  cea mai inovatoare metodă de instruire concepută  în istoria învăţământului. Două studii au arătat ca rata de absolvenţi  PBL  sunt mai bine pregătiţi profesional decât omologii lor din punct de vedere al competenţelor interpersonale, abilităţilor de cooperare, de rezolvare a problemelor, al abilităţilor de învăţare auto-dirijată, culegere de informaţii, de competenţe profesionale (de exemplu, reuniuni de funcţionare), precum şi a capacităţii de a lucra şi a planifica eficient şi independent (Schmidt & Van Der Molen, 2001, Schmidt, Vermeulen, şi Van Der Molen, 2006).

Învatarea bayata pe problema (PBL) îmbunătăţeste nu doar învăţarea auto+reglementată a elevilor, dar si dezvoltarea profesională a celor care predau la aceste clase.

Metoda de învăţare (PBL), aplicată ca un model de dezvoltare profesionalşă  este un mijloc autentic de stimulare reflectorizant, patrunzător, de dezvoltare profesională.

 

SCENE "Dezvoltare Profesională Pentru o Abordare Eficientă a Metodei PBL": O Experienţă Practică prin Intermediul  IT" este un proiectul co-finanţat de Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Activitatea cheie 3: TIC).Durata proiectului este de doi ani şi jumătate, din ianuarie 2012 şi până în iunie 2014. Acesta are ca scop dezvoltarea unei metodologii de formare inovatoare susţinute printr-o metodă TIC, cu scopul de a instrui şi ghida profesioniştii din domeniul educational (profesori, formatori şi directori/manageri de şcoli) care doresc să devină facilitatori eficienţi ai metodei de învăţare bazată pe problemă.

Scopul final al proiectului este de a îmbunătăţi calitatea  în predare sau managementul echipei, precum şi de a îmbunătăţi  competenţele profesorilor/ formatorilor / liderilor  din şcoala, prin:

  • dobandirea unei metode bazată pe abordari precum  „learning by doing" sau „peer to peer";
  • transferul abilităţii de a identifica problemele de diferite tipuri şi nivele de complexitate şi a capacităţii de a proiecta şi de a pune în aplicare un "scenariu" potrivit;
  • transferul abilităţii de a evalua calitatea şi procesul de rezolvare a problemelor şi rezultatele obtinute.

 

Principala inovaţie a proiectului SCENE este ideea de integrare a metodi  PBL, cu ajutorul unui mediu inovatoar bazat pe TIC, să modernizeze învăţământul şi să răspundă provocărilor actuale şi viitoare pentru a îmbunătăţi calitatea formării cadrelor didactice. În detaliu, proiectul  se ocupă cu trei aspecte diferite:

1)  Conţinut Inovator: SCENE are ca scop dezvoltarea şi testarea unui curs practic şi teoretic  orientat pe diferite tipuri de probleme pentru discipline diferite (ştiinţe, studiul  afacerilor, limbi străine, TIC), precum şi pentru diferite grupuri ţintă (profesori, formatori, directori / manageri şcolari);

2)   Metodologie Inovatoare: SCENE vrea să favorizeze o învăţare experimentală, precum şi creativitatea şi învăţarea prin practică,o  abordare bazată pe o "metodă inductivă" (de la teorie la practică), care permite profesorilo, formatorilo, directorilor / managerilor şcolari să experimenteze metoda PBL şi apoi să înveţe să transforme practica în teorie.

3)   Tehnologie Inovatoare: datorită unei soluţii TIC, Scene se descurcă cu punerea în aplicare aunui mediu de lucru online, constituit de o plarformă e-learning, un deposit PBL, un Facilitator Virtual dezvoltat prin tehnologia inteligentă IA-Agent. Facilitatorul Virtual oferă un serviciu de orientare orientat la nevoile  diferitelor grupuri ţintă. În conformitate cu cerinţele diferitelor grupuri ţintă şi tipurilor de probleme / discipline, Facilitatorului Virtual le ghidează în selectarea şi scrierea scenariilor adecvate şi eficiente, luând în considerare domeniul specific de studiu şi  natura problemei.